Zeitschrift für Sozialforschung

Volume 2, Issue 3, 1933

Andries Sternheim
Pages 465-466

Publieke Meening, Pers en Staat, Een Bifdrage tot de Sociologie van het Dagbladwezen