Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy

Volume 1, 1973

Радован Puxma
Pages 251-259

Человек и техника