Studia Neoaristotelica

Volume 19, Issue 6, 2022

Series Bohemoslovaca

Pages 87-109

Filomathés čili o odbornosti
(z řečtiny přeložil Lukáš Novák)

Poznámka překladatele - Čtenář si nepochybně klade otázku po původu a historickém kontextu nově objeveného sókratovského dialogu, jehož český překlad zde prezentujeme. Tomuto oprávněnému požadavku však bohužel zatím nelze dostát. Autorství a historická povaha textu jsou stále předmětem zkoumání a zásadní nejistota zatím panuje i ohledně zcela základních otázek. Prezentovat zde jakékoliv předběžné dohady by tudíž za této situace mohlo být velmi zavádějící; čekat s prezentací dialogu veřejnosti na vyřešení techto otázek se však zdálo škoda. Proto jsem se rozhodl – po poradě s redakcí časopisu – zdržet se prozatím všech vyjádření k historickým a textově kritickým otázkám spjatým s textem a předložit jej tímto způsobem v pracovním českém překladu bez jakéhokoliv dalšího komentáře. Překlad věnuji svým kolegům. - Lukáš Novák