Studia Neoaristotelica

Volume 10, Issue 3, 2013

A Journal of Analytic Scholasticism

Stanislav Sousedík
Pages 91-98

K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky Poznámka ke stejnojmennému příspěvku Ondřeje Sikory