PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Neoaristotelica

Volume 9, Issue 3, 2012

A Journal of Analytic Scholasticism

Jan Palkoska
Pages 93-105
DOI: 10.5840/studneoar20129313

„Res illa quae cognoscitur“ v Suárezových Metafyzických disputacích Odpověď na kritickou poznámku Daniela Heidera „K objektivnímu bytí u Suáreze“