Studia Neoaristotelica

Volume 8, Issue 2, 2011

A Journal of Analytic Scholasticism

Ondřej Špaček
Pages 259-261

Suárez a jeho metafyzika
Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty