Studia Neoaristotelica

Volume 6, Issue 2, 2009

A Journal of Analytic Scholasticism

Milan Nakonečný
Page 296

Filozofia človeka podl'a Tomáša Akvinského Vo svetle súčasných komentárov
A Journal of Analytic Scholasticism