Studia Neoaristotelica

Volume 5, Issue 2, 2008

A Journal of Analytic Scholasticism

Marián Kuna
Pages 207-208

Theory, Practice, and Tradition. Správa z medzinárodnej macintyrovskej konferencie
A Journal of Analytic Scholasticism