Studia Neoaristotelica

Volume 5, Issue 1, 2008

A Journal of Analytic Scholasticism

Michal Chabada
Pages 97-100

700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe sympozjum jubileuszowe
A Journal of Analytic Scholasticism