Studia Neoaristotelica

Volume 5, Issue 1, 2008

A Journal of Analytic Scholasticism

Stanislav Sousedík, Karel Šprunk
Pages 51-80

G. Frege
Dialog s Pünjerem Český překlad s kritickým výkladem