Studia Neoaristotelica

Volume 4, Issue 2, 2007

A Journal of Analytic Scholasticism

Lukáš Novák
Pages 185-192

Problém abstraktních pojmů
Odpověď bosým karmelitánům