Studia Neoaristotelica

Volume 3, Issue 1, 2006

A Journal of Analytic Scholasticism

Josef Smolka
Pages 92-106

Caramuelův List Markovi Marci Ještě Jednou
A Journal of Analytic Scholasticism