PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Neoaristotelica

Volume 2, Issue 1, 2005

A Journal of Analytic Scholasticism

Pavel Blažek
Pages 155-156
DOI: 10.5840/studneoar20052133

Kulturní styky a recepční procesy v teologii 12. A 13. století Zpráva z vědecké konference
A Journal of Analytic Scholasticism