Studia Neoaristotelica

Volume 2, Issue 1, 2005

A Journal of Analytic Scholasticism

Pavel Materna
Pages 126-128

Ontologie Vztahů (1) Poznámka k Sousedíkově kritice soudobé ontologie zztahů
A Journal of Analytic Scholasticism