Studia Neoaristotelica

Volume 2, Issue 1, 2005

A Journal of Analytic Scholasticism

Stanislav Sousedík
Pages 118-121

Tomistické Pojetí Predikace (1) K příspěvku Lukáše Nováka
A Journal of Analytic Scholasticism