Studia Neoaristotelica

Volume 2, Issue 1, 2005

A Journal of Analytic Scholasticism

Petr Dvořák
Pages 111-117

Ke Gahérově analýze Tomášovy „druhé cesty“
A Journal of Analytic Scholasticism