PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Neoaristotelica

Volume 1, Issue 1/2, 2004

A Journal of Analytic Scholasticism

Miroslav Kuric
Pages 200-203
DOI: 10.5840/studneoar200411/217

Filozofia človeka podl'a Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov
A Journal of Analytic Scholasticism