Studia Neoaristotelica

Volume 1, Issue 1/2, 2004

A Journal of Analytic Scholasticism

Miroslav Kuric
Pages 200-203

Filozofia človeka podl'a Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov
A Journal of Analytic Scholasticism