PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Neoaristotelica

Volume 1, Issue 1/2, 2004

A Journal of Analytic Scholasticism

Tomáš Nejeschleba
Pages 195-199
DOI: 10.5840/studneoar200411/216

Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století
A Journal of Analytic Scholasticism

Usage and Metrics
PDC