Studia Neoaristotelica

Volume 1, Issue 1/2, 2004

A Journal of Analytic Scholasticism

Stanislav Sousedík, Joannis Caramuel Lobkowitz
Pages 185-190

Nevyužitý pramen k problematice pronikání karteziánství do českých zemí v 17. století
A Journal of Analytic Scholasticism