Studia Philosophica

Volume 69, Issue 1, 2022

Hana Řehulková
Pages 7-21

Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století

Starobrněnský augustiniánský klášter byl v 19. století důležitým centrem moravské vzděla­nosti a obrozeneckých snah. Někteří jeho členové, nejznámější F. M. Klácel a F. T. Bratránek, bývají v dějinách filozofie představováni jako následovníci Hegelovy filozofie. Cílem tohoto článku je určit vliv Hegelových myšlenek na dílo augustiniánských myslitelů a charakterizovat jej.