Studia Philosophica

Volume 68, Issue 1, 2021

Marek Picha
Pages 59-70

Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady