Studia Philosophica

Volume 68, Issue 1, 2021

Hana Řehulková
Pages 29-40

Otázka Pilátova: pojem „pravda“ u K. Čapka

Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy