PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 67, Issue 2, 2020

Dagmar Pešková
Pages 65-70

„Intelektualistické“ pojetí hodnot Karla Engliše
Příspěvek k dějinám české filozofie u příležitosti 140. výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše, prvního rektora Masarykovy univerzity

Usage and Metrics
PDC