Studia Philosophica

Volume 65, Issue 1/2, 2018

Jan Brázdil
Pages 115-116

Pavol Labuda: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie