PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 64, Issue 2, 2017

Ivana Holzbachová
Pages 113-117

Milan Kreuzziger – Ondřej Lánský (eds.), Modernita/modernity v euroasijských a civilizačních kontextech