PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 64, Issue 2, 2017

Jakub Mareš
Pages 79-90

Civilizace Nialla Fergusona: Kritika

Velká divergence (tj. proč evropský pokrok překonal zbytek světa) je významné téma civilizačních studií s přesahy do eticko-politických diskuzí. Fergusonova Civilizace: Západ a ti ostatní přináší vlastní řešení této otázky – šest klíčových výhod Západu. Tento článek se pokouší ukázat, že Fergusonovo pojetí nejenže je otevřeně politické a má problematickou vnitřní konzistentnost, ale rovněž odporuje současnému historickému vědění.

Usage and Metrics
PDC