PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 63, Issue 2, 2016

Hana Řehulková
Pages 65-70

Racionalismus ve filozofii a estetice Karla Čapka

Karel Čapek publikoval v roce 1934 příspěvek s názvem Zklamal nás rozum?, ve kterém reagoval na to, co označuje „krizí noetiky“. Zaměřil se na rehabilitaci racionality v její umírněné verzi, tak jak ji vnímal v souladu se svým pojetím poučeným pragmatismem, objektivismem i gnoseologickým realismem Masarykovým. Příspěvek se pokusí interpretovat roli racionality v Čapkově filozofickém myšlení a představit některé kon- sekvence tohoto pojetí směrem k jeho objektivní estetické metodě.

Usage and Metrics
PDC