Studia Philosophica

Volume 62, Issue 2, 2015

Jan Zouhar
Page 133

Filozofia umenia. Analytická tradícia