PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 62, Issue 1, 2015

Břetislav Horyna
Pages 140-145

T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filo­sofie. Dějiny antické filosofie