Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Ivana Holzbachová
Pages 100-104

Konrad Paul Liessmann, Chvála hranic. Kritika politické rozlišovací schopnosti