Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Miloš Dokulil
Pages 97-100

T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie – Dějiny antické filozofie