Studia Philosophica

Volume 60, Issue 2, 2013

Karel Říha
Pages 3-28

Rozvoj akce na individuálně-personální úrovni dva komentáře k l’action Maurice Blondela