Studia Philosophica

Volume 60, Issue 1, 2013

Břetislav Horyna
Pages 107-110

Joseph Heath – Andrew Potter, Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou