Studia Philosophica

Volume 60, Issue 1, 2013

Ivana Holzbachová
Pages 100-103

Hayden White, Metahistorie: Historická imaginace v Evropě devatenáctého století