Studia Philosophica

Volume 60, Issue 1, 2013

Miloš Dokulil
Pages 91-93

Tomáš Garrigue Masaryk, Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie, Spisy TGM 4, eds. J. Ga­briel – M. Jelínek – H. Pavlincová – J. Zouhar