Studia Philosophica

Volume 58, Issue 2, 2011

Rudolf Pečman
Pages 89-95

Václav Štěpán – opomíjený český hudební estetik