Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Ladislav Soldán
Pages 149-162

Brněnský estetik a kritik Oleg Michailovič Sus