Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Miroslav Pauza
Pages 119-123

Tichost. Meditace k Evangeliu podle Matouše 5,5