Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Tomáš Měšťánek
Pages 23-24

Jiří Gabriel, vedoucí mé diplomové práce