Studia Philosophica

Volume 56, Issue 1/2, 2009

Ivana Holzbachová
Pages 119-120

Machiavelli dnes (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela)