Studia Philosophica

Volume 56, Issue 1/2, 2009

Otakar A. Funda
Pages 93-102

O hypotetičnosti bádání o raném křesťanství