Cover of Studia Philosophica

Studia Philosophica

Helena Pavlincová, Editor

Studia Philosophica is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Arts at Masaryk University. It publishes articles, discussions, and reviews material in philosophy and related fields. Established in 2009, it continues the tradition of Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis brunensis, Series philosophica (B), published since 1953. This journal accepts submissions in Czech, Slovak, English, German, and French.

  • Current Issue + Archive
  • Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis vydávaný pod tímto názvem Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací FF brněnské univerzity (SPFFBU), řada filosofická (B), započatou roku 1953; návaznost je zachována i v číslování ročníků. Časopis je obsahově zaměřen na příspěvky z oblasti filosofie a příbuzných disciplín.


    · ISSN 1803-7445 (print) · Biannual · Other options available from Masaryk University ·
    · ISSN 2336-453X (online) · Access include volume 56 (2009) to present · Open Access ·


    For more information contact us by phone 800-444-2419 or 434-220-3300, by fax 434-220-3301; or by e-mail [email protected].