PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 42, Issue 4, 2014

Charikleia Yoka, Evangelos Kourdis
Page 516

Kultuurisemiootika, tõlgitavus ja informatsioonikadu biotehnoloogiatööstuse visuaalsetes tekstides