PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 40, Issue 3/4, 2012

Ileana Almeida, Julieta Haidar
Page 513

Mütopoeetiline mudel ja konkreetsuse loogika quechua kultuuris
kultuurilise ja transkultuurilise tõlke probleeme. Kokkuvõte

Usage and Metrics
PDC