PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 36, Issue 1, 2008

Tuuli Raudla
Page 165

Vico ja Lotman
Poeetiline tähendusloome ja primaarne modelleerimine. Kokkuvõte