PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 36, Issue 1, 2008

Sirkka Knuuttila
Page 136

Taaskord ‘reaalsusefektist’
Barthes ja afektiivne kujund. Kokkuvõte