Sign Systems Studies

Volume 36, Issue 1, 2008

Harri Veivo
Page 48

Barthes’i positiivne autoriteooria. Kokkuvõte