Sign Systems Studies

Volume 31, Issue 2, 2003

Maria-Kristiina Lotman
Page 464

Rütmisemantikast
formaalsed erinevused karakterite vahel tragöödia Oresteia erinevates versioonides. Kokkuvõte