PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 31, Issue 2, 2003

Marcel Danesi
Page 364

Metafoorilised “võrgustikud” ja verbaalne kommunikatsioon
inimdiskursuse semiootiline perspektiiv. Kokkuvõte

Usage and Metrics
PDC