Sign Systems Studies

Volume 31, Issue 1, 2003

Timo Maran
Page 215

Mimees kui semiootilise kommunikatsiooni nähtus. Kokkuvõte